Macova: uw specialist in hernieuwbare energie

Hiervoor geldt dezelfde opmerking, de almaar verdere verstrenging van de bouwreglementering maakt dat hernieuwbare energie steeds belangrijker wordt in nieuwbouw of renovatie bij het behalen van het noodzakelijke E-peil.

Er zijn verschillende mogelijkheden om verbruik te drukken of om energie op te wekken, warmtepompen, zonneboilers, warmtepompboilers, PV systemen, micro –wkk,enz.

Na studie van het EPB verslag en berekening van de noodzakelijke verwarmingscapaciteit wordt in samenspraak met de klant naar het meest voordelige/ecologische systeem gezocht…